Typ: !
Kontaktná osoba: !
E-mail: !
Telefón: !
IČO:
IČ DPH:
Mám záujem o službu: !
Druh vozidla:
Počet miest na sedenie je uvedený vrátane vodiča
!
Prívesný vozík:
Prívesný vozík do 500 kg nákladu (750 kg vrátane vozíka)
Dátum pristavenia:
Čas pristavenia:
Miesto pristavenia:
Predpokladaná trasa k cieľu a poznámky: !
Predpokladaný prestoj: !
Cieľ cesty: !
Počet osôb: !
Zabezpečí objednávateľ vodičovy nocľah ? !
Potvrdzujem, že som bol oboznámený o  spracúvaní mojich osobných údajov.
   
  !